Pembangunan Masjid Zeinurrahman

Pembangunan Masjid Zeinurrahman, Batu

Pembangunan Masjid Zeinurrahman, Batu, Malang.